Totaltrenovering, fasad och snickeri i Danderyd

Vi har under några års tid anlitat Anculusbygg AB för omfattande renovering och ombyggnation av vår villa, terrass och trädgård.  De levererar alltid vad de lovar. De har inte bara stor expertis  –  de kommer gärna med förslag, både byggnadsmässigt likväl som estetiskt, på hur bygget kan utformas. Anculusbygg AB har hög kvalitet på sina tjänster och visar stor hänsyn till de boende. De ser alltid till att ha det städat och snyggt när de går för dagen och är utförliga i sin projektledning samt kommunikation. De informerar om vad som är realistiskt att utföra, anger realistisk tidslinje samt kostnad  –  och håller detta. Om ni letar efter fackmannamässigt hög kvalitet och expertis, rekommenderar vi varmt Anculusbygg AB.”

Ellinor och Thomas  från Danderyd 

Kontakta oss