Vår policy KMA

ANCULUSBYGG AB skall genom ständig förbättring främja den yttre och den inre miljön samt de anställdas arbetsmiljö och säkerhet.

Vi skall:

  • Prioritera effektivet och dina krav
  • Tillsammans med våra medarbetare skapa en säker och trivsam arbetsmiljö
  • Sträva efter minskad miljöpåverkan i vårt dagliga arbete och vid våra inköp

Vi skall hålla oss informerade om ny kunskap om vårt verksamhetsområde om vårt kvalitetsarbete, miljö och arbetsmiljö till anställda, kunder och övriga intressenter.

Miljö

Vi ska producera, leverera och använda allt material med teknik och metoder som begränsar den negativa miljöpåverkan.

Våra arbetsplatser är alltid rena och om det är möjlighet så sorterar vi byggskräp noggrant till olika sopsäckar, sedan åker vi själva på bolaget till stationen för att lämna sopsäckarna i containers. Andra alternativ är att leverantörer på container tar hand om bort körningen av detta skräp.

Vi undviker kemiska material och behandlingar som är farliga för miljö och hälsa.

Arbetsmiljö

Alla byggarbete skall planeras och ändras så att de kan utföras i ett säkert system för medarbetarna och miljö.

Verktyg och maskiner skall vara så beskaffade, brukade, kontrollerade och inte underhållna att betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall erhålls. Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte nås på annat sätt skall personlig utrustning användas.

Vårt företag har ingen tolerans för alkohol samt droger på arbetsplatsen samt under arbetstiden. Vi har en ordentlig koll inte bara på arbetsplatsen utan på hela objektet samt runt om.