Renovering av radhus på Lidingö

’’Vi anlitade Anculus Bygg för att göra renovering av vårt radhus. Det omfattade kök, badrum, tvättstuga, gästtoa, renovering av befintlig trapp, montering av ny trapp, inredning vind, installation av fönster, elarbete mm mm. Vi är väldigt nöjda med Anculus. Allt ifrån noggranna genomgångar av omfattningen innan projektet drog igång, till den löpande dialogen vi hade med både Mariusz och Michal under hela byggets gång. Anculus Bygg har en bra avvägning mellan att lyssna på oss som kund och att komma med egna idéer på vad som är möjligt. De är noggranna, skickliga, kvalitetsmedvetna, punktliga, pålitliga och lätta att ha att göra med. Vi ger våra bästa rekommendationer till Anculus Bygg!’’

Ann-Sofie och Peter

Kontakta oss