Tillbyggnad i Gamla Enskede

”Vi är mycket nöjda med det arbete som Anculusbygg AB utförde i samband med tillbyggnaden av vår villa. Kontakterna mellan oss och företaget har präglats av förtroende och öppen dialog. Arbetet utförs effektivt och med stor hantverksskicklighet och man kompromissar aldrig med kvaliteten på byggnadsmaterialet. Under hela processen är det dessutom alltid rent och snyggt.

Katarina och Pelle”

Kontakta oss