Bygge och renovering i Nacka

”Vi har uteslutande använt Anculusbygg AB vid renovering och tillbyggnad av våran villa i Nacka under de senaste 4 åren. Anculusbygg har bland annat målat, spacklat, byggt kök och badrum, genomfört tillbyggnad på ca 40 kvm samt byggt en carport.

Vi är mycket nöjda med på vilket sätt Anculusbygg AB har genomfört arbetet. Innan respektive projekt har påbörjats har vi tillsammans med Mariusz från Anculusbygg AB noggrant gått igenom arbetet och fått en detaljerad uppskattning om arbetstid samt materialkostnader som i slutändan alltid visat sig stämma mycket väl.

Vi upplever Anculusbygg AB som kunniga, seriösa, proffsiga och mycket pålitliga. De har alltid varit måna om att upprätthålla en god kundrelation och är alltid tillgängliga på telefon. Vid de tillfällen det uppstått situationer som omedelbart behöver lösas har de alltid ställt upp med kort varsel och har aldrig uteblivit vid överenskommen tid.

Anculusbygg AB kan mycket varmt rekommenderas.

Jessica och Gustav”

Kontakta oss